Terug naar nieuwsbrief overzicht

Specificatiebijeenkomst 28 oktober geannuleerd

Nieuwe data 18 november en 16 december 2020

Voor woensdag 28 oktober stond de specific@atiebijeenkomst gepland. Een bijeenkomst met veel aanmeldingen waar we erg veel zin in hadden. We vinden het fijn om te merken dat veel professionals vanuit diverse geledingen mee willen denken in de verdere ontwikkeling van het SWV. Door de aanscherping van de coronamaatregelen zijn we helaas genoodzaakt de geplande bijeenkomst te verzetten.

Omdat we veel waarde hechten aan de input die tijdens deze bijeenkomst wordt verzameld, willen we dit niet digitaal doen. We willen de ideeën, kritische blikken, kennis en creativiteit op een afstemmende wijze in dialoog ophalen om samen te gaan voor Passend Onderwijs.

Om deze reden hebben we op korte termijn 2 nieuwe bijeenkomsten gepland. Namelijk op 18 november en 16 december van 14:00 uur – 16:30 uur in het Hart van Heuze, te Asten-Heusden.

We houden de ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot corona nauwgezet in de gaten. Inschrijven voor de bijeenkomsten is mogelijk* , maar we kunnen ze natuurlijk alleen door laten gaan als de omstandigheden dat toelaten.

 *Heb jij je al aangemeld? Dan ontvang je van ons een nieuwe uitnodiging.

Inhoud van de bijeenkomst:

Wij, de scholen, besturen, het SWV en ketenpartners zijn binnen de regio Helmond-Peelland verantwoordelijk voor passend onderwijs aan ieder kind.

Als we dat goed regelen ontstaat er een dekkend netwerk van ondersteuning in de regio.

Eén antwoord op alle ondersteuningsvragen die kinderen binnen onze regio ons als professionals stellen.

Wij willen dat kinderen zo dichtbij mogelijk naar school kunnen. Wij willen een betekenisvolle samenwerking tussen regulier en speciaal, en tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg. Wij vragen ons af of het lukt. Waar zitten onze belemmeringen en waar kansen? Waar ontbreekt aanbod? Wat is er nog te doen? En door wie? Hoe kunnen we innoveren (fysiek en op afstand)?

Er ligt een ambitieus ondersteuningsplan 2018-2022. Dit plan is mede ontwikkeld met jullie, het werkveld. Waar staan wij nu in het verwezenlijken van het dekkend netwerk? Zeker de huidige situatie met betrekking tot de coronacrisis vraagt om creatieve oplossingen en bewandelen van nieuwe, onbekende wegen. 

Wij willen jullie opnieuw vragen om mee te denken, aan te scherpen, te bevestigen of te ontkrachten, aan te passen, op basis van onze gezamenlijke kennis en ervaring.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kan je contact opnemen met

  • Erik Wissink, directeur: 06 43361228
  • Patty Proenings, beleidsmedewerker kwaliteit: 06 30417601

Samen gaan we voor passend onderwijs! 

Aanmelden:

Stuur een mail naar secretariaat@swv-peellandpo.nl

PO

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!