Terug naar nieuwsbrief overzicht

Ontwikkelen in een bijzondere tijd

Welkom bij de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. We leven in bijzondere tijden. Na een aanvankelijk positieve ontwikkeling en de daarbij behorende versoepeling in de coronamaatregelen nemen de besmettingen sinds deze maand weer hevig toe. Dit vraagt veel van ons allen en dan met name voor de professionals die hard aan het werk zijn om de ontwikkeling van kinderen zo goed als mogelijk te waarborgen. We hebben daar enorm veel respect voor!

Voor het SWV betekent de aanscherping van de coronamaatregelen dat we de ondersteuning vanuit het stafbureau door laten gaan, maar dat met name digitaal doen. Geplande bijeenkomsten gaan zoveel als mogelijk door. Zeker daar waar het bijeenkomsten zijn die gericht zijn op de ontwikkeling en/of het welbevinden van een kind. Het Kans!overleg wordt nu dus ook digitaal gevoerd.

Ondanks de contact beperkende maatregelen zijn we ons als SWV volop aan het ontwikkelen. Ik noem bijvoorbeeld: Het Specialistenoverleg Passend Onderwijs is gestart. Hierover verder in de nieuwsbrief meer. Er worden volop Kans!overleggen gevoerd en gepland, een nieuw ambitieus jaarplan is in concept gereed, arrangementen worden ontwikkeld en in een aantal gevallen al uitgezet. Verder zijn de kaders van het Downarrangement verruimd tot een incluZief arrangement zodat meer kinderen hier gebruik van kunnen maken! Aan het Juliusproject zijn specialisten vanuit de deelnemende besturen verbonden die bovenbestuurlijk ingezet worden. Een mooi voorbeeld van samenwerking.

Nieuw ondersteuningsplan

Verder staat dit jaar in het teken van de eerste stappen op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan. De eerste specificatiebijeenkomst stond gepland op 28 oktober. Dat lukt nu niet in verband met de coronamaatregelen en daarom hebben we deze verzet naar een later tijdstip. We vinden het belangrijk dat zoveel als mogelijk diverse professionals/partners uit het veld mee kunnen praten in de ontwikkeling van het SWV . 

Arrangementen

De ontwikkelde arrangementen zijn gericht op vormen van inclusiever onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is het Downarrangement waarvan de kaders verruimd zijn tot het IncluZief arrangement zodat meer kinderen hier gebruik van kunnen maken. Inclusiever onderwijs zal zeker onderwerp van bespreking zijn bij het opstellen van de kaders van het nieuwe ondersteuningsplan. De ontwikkelde arrangementen binnen het SWV zijn hiertoe al een mooie richtinggever. Ook landelijk is dit een belangrijk thema. 

Toekomstagenda Passend Onderwijs

Eind oktober verschijnen, ook als vervolg op de evaluatie en het advies 'steeds inclusiever' van de Onderwijsraad, de Kamerbrief en Toekomstagenda Passend Onderwijs. Deze stukken vormen de basis voor de bespreking in de Tweede Kamer op 16 november. Zo wordt er onder andere gedacht aan een landelijk niveau van basisondersteuning, het aanscherpen van regels rondom zorgplicht of het inrichten van een onafhankelijk oudersteunpunt. 

Het SWV zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en de hieruit voortkomende informatie zeker benutten om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld tijdens de specificatiebijeenkomsten en tijdens het specialistenoverleg op de uitdagende route naar het nieuwe ondersteuningsplan.

Voor nu wens ik ieder alle goeds en vooral gezondheid toe!

Erik Wissink

Directeur

Erik Wissink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!