Terug naar nieuwsbrief overzicht

Interview van de Maand – Maak kennis met nieuwe voorzitters OPR

Nieuwe voorzitters OPR 

Ellen van den Berkmortel en Mariëlle Berende

Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR). Ellen van den Berkmortel (rechts op de foto) en Mariëlle Berende (links op de foto) zijn vanaf 1 augustus de nieuwe voorzitters van de OPR.

Wat doet de OPR?

De voornaamste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan dat iedere vier jaar wordt vastgesteld. Hierin staan de afspraken die het SWV met schoolbesturen maakt. Ieder schoolbestuur dat vertegenwoordigd is bij het SWV vaardigt een lid voor de OPR af. In het geval van het SWV Helmond-Peelland PO betekent dat 22 leden. Elf daarvan zijn ouders, de andere elf zijn afkomstig uit de personeelsgeleding in het onderwijsveld. Naast leerkrachten kan ook onderwijs ondersteund personeel zich aanmelden. 

Makkelijker maken

Het samen delen van de voorzittershamer zien Ellen en Mariëlle als een voordeel. Mariëlle: “Ieder van ons heeft een andere expertise en we vullen elkaar goed aan. Ik ben op dit moment werkzaam in het bedrijfsleven en heb recentelijk een opleiding tot kindercoach afgerond en ben nu in de afrondende fase van de opleiding tot opvoedcoach." Ellen: “Ik werk als leerkracht in het speciaal onderwijs en heb afgelopen jaar een opleiding afgerond op het gebied van passend en inclusief onderwijs. Dat sluit prima aan bij de onderwerpen van de OPR.” Met Ellen en Mariëlle heeft de OPR twee gemotiveerde voorzitters. Beiden hebben kinderen in de basisschoolleeftijd. Mariëlle: “Je kunt zeggen dat wij ervaringsdeskundigen zijn. Dat geldt overigens voor de meeste ouders die zitting hebben in de  OPR. De gemene deler is dat we in een wereld terecht kwamen die we niet goed kenden en we niet goed wisten welk pad we konden kiezen.” Ellen haakt daar op aan en vertelt dat zij van onderwijscollega’s dat signaal ook hoort. “Dus ook bij de onderwijsprofessionals is nog veel te winnen.”

Vijf openstaande vacatures

De ouders zijn goed vertegenwoordigd in de OPR. Na de oproep die in maart 2020 is gedaan, hebben zich een aantal nieuwe leden gemeld. Toch zijn er nog vijf vacante posities in de personeelsgeleding. Mariëlle: “Deze maand hebben we nog een oproep gedaan aan verschillende medezeggenschapsraden. We zoeken leerkrachten in het reguliere basisonderwijs of speciaal (basis) onderwijs met een open blik en kritische opbouwende houding.”

Vergaderfrequentie

De OPR vergadert 4 x per jaar. Ellen: “Natuurlijk kost het tijd om de stukken door te lezen. Daar tegenover staat dat je meer te weten komt over de werkwijze van het SWV, je nieuwe mensen leert kennen en je netwerk kunt uitbreiden.” Ellen geeft als tip mee: “Inventariseer bij je school of je vrijstelling kunt krijgen, zodat je niet alles in je vrije tijd hoeft te doen. Je hebt er, net als een school MR, recht op. Het SWV vergoedt deze uren aan het schoolbestuur.”

Interessant door diversiteit

Mariëlle: “Het feit dat het niet heel makkelijk is om nieuwe leden te werven, betekent dat we ook kritisch naar onszelf kijken.” De zichtbaarheid van en communicatie vanuit de OPR kan beter volgens de voorzitters. Een van de meest gehoorde argumenten om niet deel te nemen aan de OPR is dat het ‘wel heel veel tijd zal kosten’. Mariëlle: “Het klopt dat je voorafgaand aan de vergadering een aantal stukken moet doornemen en uit een vergadering komen ook altijd weer actiepunten. Het is lastig om een gemiddeld aantal uren te benoemen, omdat het per keer en situatie verschilt. Een ander argument dat we vaak terug horen, is dat het onderwerp ‘te vaag of te onbekend’ is en dat je heel veel cijfers moet beoordelen. Dat laatste vooroordeel wil ik meteen ontkrachten; natuurlijk krijgen we cijfers te zien maar een belangrijk deel van de opdracht is meedenken en bekijken of het SWV zich houdt aan de afspraken zoals opgesteld in het ondersteuningsplan.” Ellen vult aan: “Ook argumenten van ‘wie zit er nou op mijn inbreng te wachten of ik weet er te weinig van’ komen geregeld voorbij.” Onterecht volgens Ellen. “Iedereen kan op zijn of haar manier een bijdrage leveren. Juist de diversiteit maakt het interessant. Door expertise en deskundigheid vanuit verschillende invalshoeken in te zetten worden bijeenkomsten alleen maar interessanter. Je ziet het ook bij ouders: die hebben ook niet allemaal een onderwijsachtergrond. Een verfrissende blik is heel erg welkom.”

Aan de slag

De nieuwe OPR is door de huidige coronamaatregelen nog niet fysiek bij elkaar geweest. De vergaderingen in 2020 vinden online plaats. “Niet ideaal”, zeggen Ellen en Mariëlle bijna in koor. “We zijn met een aantal nieuwe mensen gestart. Dan is toch wel prettig om elkaar wat beter te leren kennen. Het is wat het is en we moeten nu roeien met de riemen die we hebben. Maar we zijn positief en gaan elkaar zeker in het nieuwe jaar (2021) ontmoeten.” 

Aanmelden

Heb jij na het lezen van dit artikel interesse om je aan te melden voor de OPR? Of wil je liever eerst meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar f.cornelissen@swv-peellandpo.nl Ellen of Mariëlle zullen dan persoonlijk contact met je opnemen.

Marielle en Ellen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!