Terug naar nieuwsbrief overzicht

Geslaagde aftrap Specialistenoverleg Passend Onderwijs

Als Samenwerkingsverband vinden we het belangrijk om te weten wat er speelt bij de scholen. Ook vinden we het belangrijk dat beleidskeuzes goed worden afgestemd en dat we samen leren en ontwikkelen. Hiervoor hebben we een Specialistenoverleg Passend Onderwijs ingericht.

Op 7 oktober heeft het eerste overleg plaatsgevonden. Door de coronamaatregelen waren we genoodzaakt om het overleg digitaal te voeren. Maar ondanks de beperkingen van het digitaal overleggen kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst. Met 17 specialisten en 5 medewerkers van het stafbureau (directeur, beleidsmedewerker kwaliteit en 3 gedragsdeskundigen) hebben we de anderhalf uur goed gevuld. We zijn gestart met een voorstelronde. Hieruit bleek dat velen elkaar niet kenden en hier werden al de eerste lijntjes gelegd.

De drie gedragsdeskundigen van het SWV, Eline Hansen, Emelie Bartelds en Manon de Groot, zijn gedeeltelijk aanwezig geweest. Zij hebben zich voorgesteld en bij vervolgbijeenkomsten zullen zij, afhankelijk van het te bespreken onderwerp, op afroep aanwezig zijn.

Het grootste gedeelte van de tijd werd aandacht besteed aan de arrangementen die beschikbaar zijn via het Samenwerkingsverband. Er werd goede feedback gegeven en waar nodig konden we onduidelijkheden mondeling toelichten. Alle feedback wordt verzameld om zo te komen tot passende arrangementen waarbij duidelijkheid is over het doel, de beoogde resultaten en de route om te komen tot een aanvraag.

Ook is gevraagd aan de deelnemers om te komen tot een passende naam voor dit overleg. Specialisten Passend Onderwijs vinden we niet passend voor het doel en nut van dit overleg. We zijn benieuwd naar de ideeën over de benaming en voor de winnende naam zal een kleine attentie beschikbaar zijn.

Het volgende overleg staat gepland op woensdag 4 november van 15.00-16.30 uur. Zoals het er nu naar uitziet zal dit wederom een digitaal overleg zijn.
Mocht je aan willen sluiten of ben je op zoek naar meer informatie over dit overleg? Neem dan contact op met Erik Wissink of Patty Proenings.

Erik Wissink
Werkzaam: maandag tot en met vrijdag van 8:30-17:00 uur
Telefoonnummer: 06 43361228
Emailadres: e.wissink@swv-peellandpo.nl
Directeur
 

Patty Proenings
Werkzaam: maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur
Telefoonnummer 06 30417601
Emailadres: p.proenings@swv-peellandpo.nl
Functie: Beleidsmedewerker kwaliteit
Vakgebieden: beleid SWV, Privacy FG, Financiën, Arrangementen, TLV inhoudelijk, bestuurssecretariaat voor bestuur en ALV

PO

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!