Terug naar nieuwsbrief overzicht

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar

Na een welverdiende vakantie, die voor velen van ons vermoedelijk anders is verlopen dan gepland, zijn we het schooljaar 2020-2021 vol goede moed gestart.  Een schooljaar dat anders zal zijn dan andere jaren. Maandag 28 september hoorden we dat de maatregelen in verband met coronavirus weer aangescherpt worden. De continuïteit van het onderwijs is gelukkig gegarandeerd en ik weet dat iedere school met de bijbehorende besturen hun uiterste best doen om het onderwijs zo veel mogelijk op de ‘normale’ wijze te verzorgen. Zonder vaccin zal er nog veel van onze creativiteit en vooral flexibiliteit gevraagd worden. Ik wens iedereen daar veel succes, sterkte en energie bij. Bij het SWV Helmond-Peelland PO nemen wij de nieuwe RIVM-maatregelen over. Dat betekent dat wij vanaf woensdag 30 september thuis werken. Natuurlijk zijn wij telefonisch en per mail tijdens werktijden gewoon bereikbaar. Onze contactgegevens zijn te vinden op de website. Geplande bijeenkomsten gaan (voorlopig) nog gewoon door met een maximum van 30 personen. 

Start Kans!overleg

Gelukkig hebben we ook positief nieuws! We gaan ons richten op het verder uitwerken en uitvoeren van het Kans!overleg. Door dit overleg kunnen we arrangementen afgeven die meer kinderen een kans op regulier onderwijs bieden. Een stap op de weg naar inclusieve vormen van onderwijs. Lees verderop in deze nieuwsbrief een korte update van de status van het Kans!OVerleg

Samen leren

Voor het SWV is het derde jaar van de planperiode aangebroken. Het derde jaar van het ondersteuningsplan ‘Samen leren’. Een cruciaal jaar. De komende maanden gaan we input ophalen uit het veld: wat zijn de huidige ontwikkelingen en hoe staat het met het ondersteuningsaanbod binnen ons SWV? De uitnodiging hiervoor staat in deze nieuwsbrief. De tweede helft van het schooljaar starten met de voorbereidingen van een nieuw ondersteuningsplan voor de plancyclus 2022-2026. Ook hiervoor vragen we jullie om mee te denken.

Volop activiteiten dus binnen het SWV:  samen leren via kennisuitwisselingsbijeenkomsten, consultatiebijeenkomsten, starten met het Kans!overleg, versterken van de aansluiting voor- en vroegschools, diverse arrangementen, verdere ontwikkeling Julius project (dubbel bijzonder), kansen bieden aan kinderen en ouders… We hebben er, ondanks de veranderende omstandigheden, veel zin in!

Erik Wissink
Directeur SWV Helmond-Peelland PO

Erik Wissink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!