Terug naar nieuwsbrief overzicht

Kleur geven aan autisme – Robotje Felix helpt kinderen in communicatie

Onderzoek bij SSOE naar het inzetten van technologie in de communicatie met leerlingen met autisme.

Afgelopen schooljaar heeft SSOE samen met Happybots onderzoek gedaan naar de inzet van een klein robotje, genaamd Felix, in enkele klassen van de MBS en de Antoon van Dijkschool.

Ook heeft het ED er aandacht aan besteed in een artikel.

Voorwaarde voor de inzet van Felix is, dat er een situatie is waarbij een leerling onvoldoende zijn emoties kan communiceren en de leerkracht de emoties niet kan herkennen of voorspellen. De hulpvraag vanuit het kind is dan (onbewust) ‘Help mij mijn emoties te uiten.’ De vraag van de leerkracht is: ‘Hoe zie ik dat het kind een emotie heeft, zodat ik daarover met het kind kan communiceren en erop kan anticiperen?’ 

Dit onderzoek hebben we gedaan bij leerlingen met autisme, die door hun autisme moeite hebben het contact met de leerkracht aan te gaan en hun emoties bespreekbaar te maken. Vaak leidt dat tot het opkroppen van emoties op school, die er dan later of pas thuis via onrust, terugtrekken of moeilijk hanteerbaar gedrag geuit worden. Door in het moment via Felix aan de leerkracht de emotie duidelijk te maken, kan er gezocht worden naar een oplossing. Ook kunnen leerlingen aangeven dat ze zich prima voelen, wat bij veel kinderen met autisme niet in de mimiek of lichaamstaal te zien is. 

Om kinderen met Felix te laten werken moet er dus een hulpvraag zijn vanuit het kind en/of de leerkracht en moet het kind instaat zijn om Felix te hanteren. Ook moet de leerkracht de intentie en tijd hebben om op het kind te reageren als het Felix gebruikt. 

Het gebruik van Felix wordt per kind afgestemd en getraind. Welke kleur hoort bij dit kind bij welke emotie? Waar staat bij dit kind die emotie voor? Kan het kind zich uitdrukken in 3 of 5 kleuren? Waarbij de 3 kleuren staan voor het ‘stoplichtmodel’ (ontspannen, gespannen, boos). De 5 emoties zijn vaak: angst, boos, blij, verdrietig en de vijfde kan per kind verschillen (neutraal, tevreden, gespannen o.i.d.) Verder wordt afgesproken hoelang Felix brandt, zodat de leerkracht voldoende tijd heeft om het te zien en te reageren. De gegevens van de invoer zijn te zien via de site van happybots, waardoor geanalyseerd kan worden wanneer het kind zich goed en minder goed voelt.

De resultaten zijn veelbelovend. Dus we gaan door met onderzoek, implementatie en de inzet van Felix. 

  • Hoe gaan we de inzet van Felix in de ondersteuningsplannen en een leerlingvolgsysteem opnemen?
  • Hoe gaan we ouders betrekken? 
  • Hoe willen we de ingevoerde data analyseren?
  • Kunnen we Felix binnen SSOE inzetten voor een bredere doelgroep?

Graag delen we onze ervaring met andere scholen.

Voor meer informatie kun je terecht bij saskia@autismesteunpunt.nl 

Happybots

SSOE

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!