Terug naar nieuwsbrief overzicht

Kans!Overleg - Denken in kansen voor kinderen

Dit jaar zijn we echt gestart met het Kans!overleg. We leggen op dit moment de laatste hand aan een informatieve folder. Deze komt beschikbaar op de SWV website en wordt naar alle contacten opgestuurd. In deze folder lees je onder andere op welke wijze een Kans!overleg aangevraagd kan worden en hoe dit wordt gepositioneerd.

Wat is het en voor wie?

Via het Kans!overleg kunnen diverse arrangementen worden aangevraagd. Deze arrangementen bieden kansen aan kinderen op inclusievere vormen van onderwijs. We richten ons hierbij met name op jonge kinderen en hun ouders.  De beschrijving van deze arrangementen zullen ook spoedig beschikbaar komen.

Samenwerking gemeenten

Tijdens het Kans!overleg werken we nauw samen met de gemeenten via vaste contactpersonen. Van hen wordt verwacht dat zij een overkoepelende verantwoordelijkheid hebben en verantwoordelijk zijn voor het afgeven van een zorgindicatie, eventueel naast een arrangement vanuit het SWV.

Pedagogische optimisme

In het Kans!overleg wordt gewerkt met een specifieke methodiek vanuit het BCO: Handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD). Deze methodiek is te kenmerken als pedagogisch optimisme, het denken in kansen voor kinderen. Begin van dit schooljaar hebben we hier samen met vertegenwoordigers vanuit de gemeenten een mooie bijeenkomst over gehad. Deze bijeenkomst werd begeleid door het BCO. 

Kans!Overleg - Denken in kansen voor kinderen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!