Ruud Hakvoort

Interview van de maand: Ruud Hakvoort

Ruud Hakvoort neemt na 40 jaar afscheid als directeur van de Bibliotheek Helmond-Peel. “We willen iets betekenen voor ieder kind” De Bibliotheek Helmond-Peel wil voor het onderwijs een partner zijn voor advies, kennisdeling, praktische… meer

Tasje

Juliusprojectgroep ontvangt subsidie van Ministerie

De Juliusprojectgroep maakt zich sterk voor leerlingen die hoogbegaafd zijn in combinatie met leer- en/of gedragsproblemen (dubbel bijzonder). Deze leerlingen kunnen niet genoeg profiteren van het huidige schoolaanbod.  Wat is er tot nu toe gebeurd… meer

Animatiefilm zorgplicht

Animatiefilm zorgplicht

Wij vinden het heel belangrijk om belangrijke thema’s uit het ondersteuningsplan op begrijpelijke wijze te vertellen. Uiteraard kan dat via alleen tekst maar wij hebben gekozen voor een combinatie van geluid, tekst en beeld. Zo kunnen we lastige… meer

Vergaderen

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Rol OPR De ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV is actief als partner van het SWV. De OPR heeft instemmingsrecht op de inhoud van het ondersteuningsplan en daarnaast adviesrecht over inhoudelijke ontwikkelingen van het SWV. Ontwikkelen… meer

Infographic title

Ouderbetrokkenheidsmonitor schooljaar 2018-2019

De resultaten Ieder ouder die betrokken is bij het aanvragen van een TLV krijgt een vragenlijst toegezonden. Deze vragenlijst, die in samenspraak met de OPR is ontwikkeld, richt zich met name op de mate van betrokkenheid bij de inrichting van een… meer

Een integraal aanbod voor het jonge kind

Een integraal aanbod voor het jonge kind

De belangrijkste ontwikkelingen Eerste bijeenkomst in mei: elkaar ontmoeten en leren kennen In mei hebben we ons, met bijna 40 professionals uit onderwijs en zorg, gebogen over het onderwerp passend onderwijs en het jonge kind. De groep bestond… meer

Digitaal

Informatiemiddag TLV op woensdagmiddag 2 oktober

Meld je aan! Bij de start van het SWV zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor directeuren en IB’ers rondom de systematiek van de TLV-aanvragen. Ondertussen is er een aantal jaren verstreken en zijn er op diverse plekken nieuwe mensen… meer

Autisme Steunpunt

Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant

Workshops en lezingen Prikkelverwerking Een leerling die de handen voor de oren houdt als er gezongen wordt voor een jarige job. Een leerling die helemaal van slag is als hij bij de gym een andere korte broek aan moet. Een leerling die letterlijk… meer

Specific@tiebijeenkomst

Specific@tiebijeenkomst

Bijeenkomst onderwijs en jeugdzorg Op 11 september heeft de eerste specific@tiebijeenkomst plaatsgevonden met onze ketenpartners uit het onderwijs en de jeugdzorg. Het onderwerp van deze specific@tiebijeenkomst was:  ‘Samenwerking onderwijs… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!