Terug naar nieuwsbrief overzicht

Symbiose-overeenkomst

Gedeeltelijk onderwijs volgen op een andere school

Onder voorwaarden kunnen leerlingen in het speciaal onderwijs een deel van het onderwijs volgen in het regulier onderwijs of op een andere school voor speciaal onderwijs. Dat geldt ook als sprake is van het omgekeerde, dus van regulier naar speciaal. Dit wordt symbiose genoemd. 

Symbiose-overeenkomst is verplicht

Het is verplicht een symbiose-overeenkomst op te stellen. Een overeenkomst is ook verplicht als het 2 scholen betreft onder één bevoegd gezag. Deze symbiose-overeenkomst mag ‘ingebed’ worden in het ontwikkelingsperspectief. 

Onderdelen ontwikkelingsperspectief in het geval van symbiose

Het ontwikkelingsperspectief moet dan de volgende onderdelen bevatten: 

  1. De tijdspanne waarin de leerling onderwijs op de andere school volgt.
  2. De inhoud van het onderwijs (onderwijsactiviteiten, vakken).
  3. De omvang (aantal uren) en wie het onderwijs of de activiteiten uitvoert. 

Het ontwikkelingsperspectief verwijst in het handelingsdeel naar het onderwijs dat de ontvangende school in symbiose uitvoert. Daarmee is dat deel van het ontwikkelingsperspectief al een overeenkomst tussen verwijzende en ontvangende school. De verwijzende school, waar de leerling dus ingeschreven staat, moet het ontwikkelingsperspectief dan aanvullen met informatie zoals hierboven in punt 1, 2 en 3 omschreven.

Daarnaast moet in het ontwikkelingsperspectief ook het volgende staan:

  • of en zo ja, welk bedrag de verwijzende school jaarlijks aan het bevoegd gezag van de ontvangende school zal betalen voor door de leerling verbruikte materialen, en
  • of en zo ja, welk bedrag de verwijzende school de ontvangende school zal betalen voor het gebruik van de lokalen. 

Rechtsgeldigheid

Om de overeenkomst rechtsgeldig te maken moeten de schoolbesturen van de verwijzende school en de ontvangende school het ontwikkelingsperspectief beide ondertekenen.

Meer informatie

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vind je het aangepaste document Symbiose: Richtlijn en checklist.

Kind

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!