Terug naar nieuwsbrief overzicht

SWV jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 met bijhorende jaarrekening is weer gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag geeft inzicht in de totale organisatie van het SWV. Wat waren de doelstellingen? Wat hebben we bereikt en wat zijn de ontwikkelingen?

In de bijlage van dit jaarverslag 2019 zijn kengetallen/benchmark gegevens van alle schoolbesturen binnen ons SWV opgenomen. De financiële kant van het SWV wordt belicht in de jaarrekening 2019.

Wil je een korte en bondige samenvatting van het jaarverslag? Ga dan naar de infographic.

Veel leesplezier.

SWV Jaarverslag 2019

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!