Terug naar nieuwsbrief overzicht

Laatste ontwikkelingen en nieuwe arrangementen

Zoals ik het ook al in de inleiding verwoordde, werd het in de week van 9 maart steeds duidelijker dat we met zijn allen aan de vooravond stonden van allerlei maatregelen. Wij hadden die week de Juliusconferentie gepland. Op dit voor ons zeer belangrijke event zouden gerenommeerde sprekers, waaronder professor Tessa Kieboom en de projectgroep Julius ontwikkelingen en theoretische inzichten gaan delen over de ‘dubbel bijzondere kinderen’. Met toch wel wat twijfel hebben we de conferentie afgelast om kort daarna in de rollercoaster terecht te komen die in Nederland ‘een intelligente lockdown’ werd genoemd.

Platform thuisonderwijs

Tijdens de lockdown zijn allerlei ontwikkelingen zo goed en zo kwaad als mogelijk doorgezet. 

We hebben op onze website een platform geboden voor leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Hiermee hebben we een bijdrage proberen te leveren om het thuisonderwijs voor kinderen met een ondersteuningsvraag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Inmiddels is het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 opgesteld en goedgekeurd door de accountant. Het jaarverslag hebben we kort en bondig samengevat in infographic. Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Impulsklas online, pilot tijdelijke ondersteuning en Kans!overleg

Impulsklas online

Samen met Impuls Organisatieadvies hebben we de Impulsklas online ontwikkeld. Een mooie samenwerking waarmee we kinderen met een ondersteuningsvraag (voornamelijk op het gebied van werkhouding) hun ouders en de leerkrachten, digitaal kunnen ondersteunen. In deze nieuwsbrief delen we de eerste ervaringen met de Impulsklas online met jullie.

Pilot arrangement tijdelijke ondersteuning

In samenwerking met de Aloysisusstichting, Prodas, PlatOO en de gemeenten Asten, Someren en Deurne is de pilot ‘tijdelijke ondersteuning’ gestart en zijn de eerste kinderen begonnen met een afgestemd maattraject. Een mooi voorbeeld van samenwerking in het belang van kinderen.

Kans!overleg

Als laatste noem ik het Kans!overleg: we zijn gestart! Samen met 10 gemeenten is er hard gewerkt aan het opzetten van dit Kans!overleg. We hebben er veel zin in om op deze wijze met name jonge kinderen en hun ouders te ondersteunen naar de best passende plek en hebben hier diverse arrangementen voor ontwikkeld. 

Erik Wissink
Directeur SWV Helmond-Peelland PO

Erik Wissink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!