Terug naar nieuwsbrief overzicht

Impulsklas online - De eerste ervaringen

Wat is de Impulsklas online ook alweer?

Het SWV Helmond-Peelland PO heeft in samenwerking met Impuls Organisatieadvies, de Impulsklas online ontwikkeld. Met deze aanpak op afstand kan het gedrag van leerlingen worden verbeterd en zorgen we ervoor dat leerlingen (ook na de herstart 11 mei) niet uitvallen op school.

Het aanbod van de Impulsklas online ondersteunt de leerkracht en verstevigt de driehoek kind-ouder-school. In principe is de Impulsklas online voor alle basisschoolleerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het is met name bedoeld voor leerlingen die vastlopen op het gebied van taak/werkhouding, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De eerste aanvragen voor online coaching

In juni hebben we een aantal webinars gegeven over de Impulsklas online. Naar aanleiding hiervan kwamen de eerste aanvragen voor online coaching bij ons binnen. Deze vragen hadden betrekking op zorgen rondom (sociaal) gedrag en taakwerkhouding. Het ging om leerlingen uit de midden- en bovenbouw. Als eerste hebben we geluisterd en samen met de leerlingen, hun leerkrachten, de ouders en ondersteuners besproken wat de beste handelswijze is: wat is het leerdoel? De coaching is hierop afgestemd en is helpend en oplossingsgericht.

Wat vinden scholen, leerlingen en ouders van de Impulsklas online?

De scholen

De scholen vinden het coachen via de Impulsklas online erg prettig. Na afloop hoorden we de volgende reacties:

  • Laagdrempelig: na de aanmelding (een korte mail) kan er meteen gestart worden
  • Er wordt snel gehandeld en er is regelmatig contact
  • Goede afstemming en betrokkenheid
  • Verstevigt de driehoek kind-ouder-school
  • Sluit goed aan bij vragen/zorgen rondom leerling

De leerlingen en ouders

We hebben gemerkt dat leerlingen inmiddels goed gewend zijn aan digitale werkvormen. Ook bij deze digitale vorm van coachen denken de leerlingen goed mee en gaan ze direct aan de slag. Het valt op dat ze heel goed kunnen analyseren en formuleren wat goed gaat en wat hun leerdoel is. 

Enkele reacties van leerlingen en ouders:

  • We worden erkend en gezien
  • Het zijn kleine, haalbare doelen
  • We vinden het leuk om mee te denken 

Meld je aan voor een gratis interactief Webinar op 9 of 22 september

We organiseren op 9 en 22 september gratis Webinars over de Impulsklas online. De Webinars starten op beide data om 16.00 uur en eindigen omstreeks 16.45 uur.

De Webinars zijn bedoeld voor: professionals bij gemeenten, onderwijsconsulenten, specialisten vanuit expertise-netwerken, coördinatoren passend onderwijs en IB’ers.

Je kunt je aanmelden voor deze Webinars door een mail te sturen naar: impulsonline@swv-peellandpo.nl

Check onze websites voor meer informatie

We sluiten in onze coaching aan bij wat er is en wat wel werkt. We gebruiken handige tools die ook voor andere leerlingen bruikbaar zijn. 

Wil je meer informatie? Ga dan naar https://po.swv-peelland.nl/impulsklas-online of naar de website van Impuls Organisatieadvies. 

PO Impulsklas

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!