Irma van den Berg, ambulant begeleider passend onderwijs

“Je brengt wat en je haalt wat”

Wisselwerking met SWV De medewerkers van de ambulante dienst van Triade Scholing & Advies (onderdeel van de Aloysius Stichting) zijn destijds met de komst van passend onderwijs in zeer rap tempo overgeheveld naar de schoolbesturen van het SWV… meer

Positief rapport onderwijsinspectie

Positief rapport onderwijsinspectie

Een positieve beoordeling voor het SWV Recent is het definitieve rapport van het vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie aan ons toegestuurd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in november 2018. Er is onderzocht of het bestuur een… meer

Passend arrangeren voor jonge kinderen en ouders

Passend arrangeren voor jonge kinderen en ouders

Met elkaar de uitdaging oppakken Op donderdag 16 mei hebben ongeveer 40 professionals uit het onderwijs, de jeugdzorg, het consultatiebureau en de gemeente, met elkaar en met het SWV, nagedacht over passend arrangeren voor jonge kinderen en ouders… meer

TLV

Voorlichtingsbijeenkomst woensdag 2 oktober

Bij de start van het samenwerkingsverband zijn er diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor directeuren en ib’ers rondom de systematiek van de TLV-aanvragen. Ondertussen is er een aantal jaren verstreken en zijn er op diverse plekken… meer

TLV

Belangrijke aandachtspunten rondom aanvragen TLV

Het is te merken dat het gebruik van het TLV-systeem steeds meer ingeburgerd begint te raken. Na de kinderziektes die we in het begin ervaren hebben, is het systeem nu een handig vehikel om aanvragen in te dienen en te communiceren met de… meer

Staan op boeken

Lwoo/pro-procedure schoolverlaters 2019-2020 - Informatie voor leerkrachten groep 8 en ib’ers

Aanvragen intelligentietest Net zoals huidig schooljaar zijn er geen vooraanvragen en preadviezen lwoo of pro meer. Wel vragen we van jullie de leerlingen die mogelijk voor lwoo of pro in aanmerking komen aan te melden voor een intelligentietest.… meer

Regiobezoeken uitgevoerd door OC&W

Regiobezoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Maandag 13 mei is een van de vijf regiobezoeken uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de regio in het kader van #passendonderwijs. Deze bijeenkomst is georganiseerd op basis van de resultaten van het online… meer

Lego

Kindermishandeling in het onderwijs

Iedere school is verplicht om een meldcode te ontwikkelen tegen huiselijk geweld. Op de site rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode staat precies vermeld waaraan deze meldcode moet voldoen. De meldcode is ook in een handige app te… meer

Autisme Steunpunt

Nieuws van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Ervaringen tijdens het Autisme Belevings Circuit (ABC) voor ouders en professionals Op 15 april 2019 was het zover: een AutismeBelevingsCircuit (ABC) voor ouders en leerkrachten, georganiseerd door het SWV PO en VO Helmond-Peelland. Verschillende… meer

‘Vast en zeker naar het vo’

‘Vast en zeker naar het vo’

Ervaringen van OBS Brandevoort Voorwoord van Saskia Sliepenbeek, projectbegeleider 'Vast en zeker naar het vo' Onlangs werd ik gevraagd om mee te denken met mensen van OBS Brandevoort hoe het Raamwerk ‘Vast en zeker naar het vo’ op te nemen in hun… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!