Terug naar nieuwsbrief overzicht

Veel succes bij de herstart

Erik Wissink, directeur SWV Helmond-Peelland PO

Wat een periode maken we met elkaar mee! Ook het onderwijs is niet ontkomen aan de verregaande maatregelen die het ministerie heeft moeten nemen in het bestrijden van het virus. De afgelopen periode heeft met name in het teken gestaan van het ondersteunen van thuisonderwijs. Vanuit het SWV is er diep respect voor de wijze waarop het onderwijs bijna van de een op andere dag dit heeft gerealiseerd.

Snel handelen

Het SWV heeft zich in deze periode met name gericht op de continuïteit voor kinderen met een ondersteuningsvraag of op kinderen waarvan het onderwijs soms in combinatie met gemeente en jeugdzorg aangaven dat deze onvoldoende in beeld waren. Fijn is het te merken dat met name in de situatie waarin er snel gehandeld moest worden er een prachtige en effectieve samenwerking was tussen de diverse partijen. Dit is iets om te koesteren. Allemaal stellen we, vanuit soms verschillende verantwoordelijkheid, het kind en de ouder centraal.

Website met concrete voorbeelden voor thuisonderwijs

Onze website is in de eerste week dat de maatregelen werden uitgezet direct heringericht. We delen op onze website concrete voorbeelden, voornamelijk afkomstig uit ons SWV, van manieren waarop met name het speciaal onderwijs het thuisonderwijs aan kinderen met een ondersteuningsvraag kan worden ondersteund.  Fijn is het om te merken dat onze website ook landelijk aandacht heeft gekregen. Ook heeft het SWV meegewerkt aan de totstandkoming van de flyer: ‘help de helden’: een eerste zelfhulp voor leerlingen op de basisschool, onze superhelden.

Herstart 11 mei

Nu breekt er een nieuwe periode aan die weer de nodige creativiteit van het onderwijs gaat vragen. Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei op een aangepaste manier open, dat heeft het kabinet op 22 april besloten. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.
Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling in de aanpak van het coronavirus, ontstaat er ruimte om het onderwijs stap voor stap op te starten.
Ik ben ervan overtuigd dat de energie en creativiteit die het onderwijs in de ondersteuning van het thuisonderwijs heeft laten zien, de benodigde samenwerking met opvang, gemeente en jeugdzorg ons ook de komende periode gaat helpen om ook deze herstart goed vorm te geven! Op onze website lees je meer over de herstart.

Afspraken met Impulsorganisatie om herstart te ondersteunen

Het SWV heeft, om dit proces verder te ondersteunen, samenwerkingsafspraken gemaakt met de Impulsorganisatie. Hierbij gaat het om ondersteuning aan leerlingen en ouders in de vorm van versterking van de driehoek ouder-kind-school met als doel dat leerlingen beter functioneren in de school. De ondersteuning richt zich, met name via de leerkracht, op kinderen met werkhoudingsproblemen en die onder de invloed van de huidige situatie extra ondersteuning hard nodig hebben! Hierover verderop in de nieuwsbrief meer.
Het SWV wil alle betrokkenen bij de herstart en de vormgeving van dit nieuwe onderwijs veel succes wensen en de kinderen weer veel plezier met het gedeeltelijk weer oppakken van het normale leven!

Erik Wissink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!