Ondersteuning tijdens thuisonderwijs

Thuisonderwijs en geïmproviseerde onderwijsvormen zijn de norm in het voorjaar van 2020, gegeven de maatregelen die van kracht zijn vanwege de Covid-19-pandemie. Het is aannemelijk dat deze bijzondere onderwijssituatie nog wel een tijd actueel zal blijven. Ook tijdens de herstart van het onderwijs op 11 mei.

Voor ouders en leerlingen met een specifieke hulpvraag of onderwijsbehoefte is het niet eenvoudig om goed aangesloten te blijven in het onderwijsproces. Daarom bieden we, aanvullend op de basisondersteuning door de leerkracht, een ondersteunend aanbod dat de coachende rol van de leerkracht kan versterken.

Samen met de mensen van De Impulsklas is er een werkwijze ontwikkeld die structuur biedt en een aanbod dat leerkrachten ondersteunt in de driehoek leerling-ouder-school bij leerlingen die vastlopen op het gebied van taakwerkhouding, gedrag en sociaal emotioneel leren. 

De uitgangspunten

De uitgangspunten blijven dat de ondersteuning aanvullend is aan basisondersteuning door de leerkracht en vraaggestuurd is, in aansluiting op bestaande zorgstructuur in de eigen school. Net zoals in de reguliere impulsklassen werken we oplossingsgericht en sluiten we aan bij wat al wel werkt. 

  • Webinar ‘Online Coaching van Ouders en Leerlingen’ voor Leerkrachten
  • Online hulpmiddelen ter versterking coachende rol van de leerkracht
  • Online hulpmiddelen die de leerkracht kan verstrekken aan ouders
  • Korte telefonische consultatie of intake om richting of procedure te geven aan de casus.
  • Online of telefonische oplossingsgerichte casuïstiek bespreking om te komen tot inzicht en een goed plan te maken
  • Individuele begeleiding van leerling-ouder-leerkracht door de Impulsklas-coach
  • Groepsbegeleiding van leerling-ouder-leerkracht (Impulsklas Online) door Impulsklas-coach

Meer informatie

Meer informatie over aanmelding, aanbod en werkwijze, lees je hier:

Bij vragen kun je contact opnemen met: impulsonline@swv-peellandpo.nl

PO & De Impulsklas

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!