Terug naar nieuwsbrief overzicht

Afstandsleren in het speciaal onderwijs

Hilbert de Vries, bestuurder SSOE

Afstandsonderwijs: het komt zeker in aanmerking voor de titel ‘woord van het jaar’. Als zal die eer wel gaan naar ‘anderhalvemetersamenleving’. Tot 15 maart jongstleden deden we daar niet aan in het primair onderwijs, vanaf 16 maart deed ineens elke leerkracht aan afstandsonderwijs. Van de ene op de andere dag werd elke onderwijsmedewerker bekwaam geacht in het geven van online lessen. Van leerlingen werd verwacht ineens zelfsturend, thuis zonder de aansporing van de juf of meester, aan het werk te gaan. 

Onze leerlingen hebben nabijheid nodig

Een revolutie in een dag van ongekende omvang: niet alleen voor leerkrachten, ook voor leerlingen. Voor leerlingen in het regulier onderwijs is het al een forse uitdaging, zeker als je de laptop moet delen met je vader die ook thuis moet werken en je zus uit groep 7. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is die uitdaging nog groter. Zij hebben nabijheid nodig, zoals dat zo mooi heet. Je kunt veel regelen met online lessen, maar nabijheid is erg lastig te realiseren. En toch is dat wel wat onze medewerkers zijn gaan doen. Dagelijks contact onderhouden met alle leerlingen en hun ouders bijvoorbeeld, pakketjes met school- en knutselwerk langsbrengen bij de leerlingen. Ervoor zorgen dat leerlingen hun eigen device kregen. SSOE heeft een dikke 150 ipads, laptops, chromebooks uitgeleend aan leerlingen om het thuisleren mogelijk te maken. 

Leerlingen weer stapsgewijs naar school

We zien de laatste weken ook een toenemende behoefte van leerlingen om naar school te gaan. Die mogelijkheid is er! Zelfs in de meivakantie kunnen de leerlingen waar dat nodig is naar onze scholen. Door de aansluiting met de ouders en leerlingen thuis te onderhouden ontstaan ook mooie uitwisselingen. Zo zijn er in de dagelijkse ‘Antoon van Dijkjournaals’ steeds meer filmpjes en bijdragen van ouders en leerlingen te zien. Leerlingen die als verslaggever hun bijdrage leveren aan het afstandsonderwijs en zo toch elkaar zien in deze tijden. We proberen zo goed als het kan leerlingen te ondersteunen met dagritme, herkenbaarheid en nabijheid (op afstand). We hopen de komende weken stapsgewijs weer meer leerlingen in de scholen te zien. Hoe goed online lesgeven ook gaat, niks is beter dan echte nabijheid.

SSOE

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!