Annemie Martens

Van onderwijs op afstand terug naar fysiek onderwijs

Annemie Martens, lid College van Bestuur van PlatOO, secretaris/penningmeester SWV Helmond-Peelland PO Wat een bijzondere, uitzonderlijke en bizarre weken hebben we achter de rug! Scholen die op last van het ministerie dicht moeten, kinderen en… meer

Erik Wissink

Veel succes bij de herstart

Erik Wissink, directeur SWV Helmond-Peelland PO Wat een periode maken we met elkaar mee! Ook het onderwijs is niet ontkomen aan de verregaande maatregelen die het ministerie heeft moeten nemen in het bestrijden van het virus. De afgelopen periode… meer

SSOE

Afstandsleren in het speciaal onderwijs

Hilbert de Vries, bestuurder SSOE Afstandsonderwijs: het komt zeker in aanmerking voor de titel ‘woord van het jaar’. Als zal die eer wel gaan naar ‘anderhalvemetersamenleving’. Tot 15 maart jongstleden deden we daar niet aan in het primair… meer

PO & De Impulsklas

De Impulsklas

Ondersteuning tijdens thuisonderwijs Thuisonderwijs en geïmproviseerde onderwijsvormen zijn de norm in het voorjaar van 2020, gegeven de maatregelen die van kracht zijn vanwege de Covid-19-pandemie. Het is aannemelijk dat deze bijzondere… meer

Aloysius

Jac Verstegen, regiobestuurder Aloysius sectorkantoor Zuid

Trots op leerlingen, ouders en medewerkers

 Ik ben enorm trots op al onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers. Iedereen heeft zich in een korte tijd aangepast aan een nieuwe wereld. Wij merken dat dankzij ieders inzet het onderwijs tot nu… meer

autisme steunpunt

Nieuws van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

We blijven ons inzetten voor het onderwijs Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant werkt ook in deze tijd door.  We blijven ons op de volgende manieren inzetten voor het onderwijs: We zijn bereikbaar online en telefonisch voor vragen van scholen… meer

TLV

TLV-aanvragen Belangrijke informatie

Het SWV houdt een richtlijn aan van 15 juni als uiterste datum waarop een TLV aangevraagd kan worden. We vragen alle besturen en scholen om hun aanvragen tijdig in te dienen zodat TLV’s tijdig verstrekt kunnen worden met inachtneming van de… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!