Terug naar nieuwsbrief overzicht

Nieuwe leden voor de OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband is op zoek naar nieuwe leden die per 1 augustus toe kunnen treden. Wij zoeken hiervoor vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel.

Wat doet de OPR?

De scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is een bovenbestuurlijk verband waarin de besturen van alle scholen in de regio zitting hebben. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR).

De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan en daarop instemming te verlenen en gevraagd of ongevraagd advies te geven. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen, die ze nodig hebben.

Het ondersteuningsplan gaat echter niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke redenen dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en personeelsleden. Iedere ouder en ieder personeelslid van een school uit ons samenwerkingsverband kan zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad. De leden van de OPR worden gekozen door de medezeggenschapsraden (MR) van die scholen. Ook als u niet in de MR van de school zit, kunt u zich kandidaat stellen, tenzij u lid van bevoegd gezag, bestuur of intern toezicht bent.

Nieuwsgierig?

Bent u na het lezen van dit stukje nieuwsgierig geworden en/of heeft u belangstelling voor het toetreden tot de OPR, dan kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad van uw school. Zij kunnen u van verdere informatie voorzien.
 

Spreken

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!