Terug naar nieuwsbrief overzicht

KANS!overleg: ook nu willen we kansen blijven bieden

Het SWV Helmond-Peelland PO heeft meerdere arrangementen die met name preventief worden ingezet. Denk hierbij aan POZA, Julius, ET, Widdonck-pilot, Down, autismesteunpunt, voor- en vroegschoolse aansluiting.

Zo vroeg mogelijk

Een goede afstemming tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg is essentieel voor een soepel traject. Het is daarom van belang dat ouders, onderwijs en gemeenten rondom complexe casuïstiek op een gelijkwaardig niveau met elkaar om tafel kunnen om afspraken te maken. Dit zodanig dat kind en ouder gericht geholpen worden en arrangementen zo licht mogelijk opgezet kunnen worden. Zo bieden we kind en ouders zo vroeg mogelijk kansen!

KANS!overleg voor optimale ontwikkeling

Dit vraagt in de praktijk de betrokkenheid van ouders en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg. Om efficiënt te kunnen (samen)werken organiseren we op structureel geplande momenten een KANS!overleg waarbij een vast contactpersoon vanuit de betrokken gemeente zal aansluiten. Samen met school, ouders, gemeenten en betrokken professionals hebben we als doel tot een passend arrangement te komen zodat we kinderen optimale ontwikkelingskansen kunnen bieden. Op deze manier werken we samen aan het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen met een ondersteuningsvraag. We gaan het KANS!overleg dit schooljaar al doende vormgeven.

Nu al behoefte aan een KANS!overleg?

Mocht er op dit moment aanleiding zijn om een KANS!overleg te houden, dan kunt u contact opnemen met een van onze gedragsdeskundigen (Emelie Bartelds of Manon de Groot). Zij kijken samen met u naar de mogelijkheid voor een KANS!overleg. Vanwege Corona doen we dit komende periode middels TEAMS. We maken samen de inschatting of dit een geschikte middel is en hoe we ouders hier zo actief mogelijk bij kunnen betrekken. 

Je mag ons natuurlijk altijd bellen of mailen voor een consult of andere vraag. 

Overleg

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!