Jac Verstegen

“Samen met regulier onderwijs maatwerk organiseren om instroom naar so te beperken”

Jac Verstegen is bestuurder regio Zuid bij de landelijke Aloysius Stichting. Hij pleit voor een symbiose tussen het speciaal en regulier onderwijs om de instroom naar het so te beperken. “Een leerling gaat nu naar het speciaal of naar het regulier… meer

Autisme Steunpunt

Autisme Belevings Circuit (ABC) met ouders op 15 april 2019

Op 15 april 2019 organiseren wij in samenwerking met het Autisme Steunpunt (SSOE), een ABC voor ouders. De bedoeling is dat een leerkracht of een medewerker van een school, samen met een ouder van een kind met autisme, naar dit ABC komt. Je gaat… meer

Projectgroep Julius

Passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen

Vorige week kregen we bij het SWV PO een vraag binnen over een 8-jarig meisje. Het meisje is hoogbegaafd maar laat in de klas veel lagere prestaties zien. Vooral op het gebied van lezen en spelling valt ze uit en regelmatig loopt bij haar de… meer

Impulsklas

Pilot impulsklas van start

Na de carnavalsvakantie start de eerste groep leerlingen in de impulsklas. Er starten 6 kinderen van 4 verschillende scholen uit de groepen 5, 6 en 7 met hun ouders. Er waren onvoldoende aanmeldingen vanuit de 5 scholen die het dichtst in de buurt… meer

Tekenen

Denktank passend onderwijs en het jonge kind

Middag in mei Begin mei van dit jaar willen we een middag organiseren rondom het thema passend onderwijs en het jonge kind. In de praktijk zien we dat er bij iedereen de intentie is om een goede overdracht te realiseren voor kinderen van een voor-… meer

Autismeweek 2019

Autismeweek 2019: Autisme, laten we wel zijn

Thema Autismeweek 2 april is in 2007 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. In Nederland is er rondom deze datum ieder jaar een Autismeweek. Dit jaar is de Autismeweek van 30 maart tot 6 april en heeft de week als thema:… meer

Vergaderen

Wij zoeken nieuwe leden voor de OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van ons SWV is op zoek naar nieuwe leden die per 1 augustus toe kunnen treden. De OPR verwelkomt graag ouders en personeelsleden als lid. Wat is de OPR? De scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als… meer

Minisymposium

Verslag van een succesvol minisymposium!

Op 6 februari hebben we een succesvol symposium gehad rondom het thema Down en passend onderwijs. Oftewel: hoe stimuleren we de kansen op regulier onderwijs voor kinderen met een specifieke ontwikkelingsvraag?  Om de stap naar regulier onderwijs… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!