Kindjes

Passend onderwijs: deel je ervaringen met Arie Slob!

In onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen binnen het SWV Helmond-Peelland PO. Onderwijsconsulent Thieu van Hintum geeft onafhankelijk advies en ondersteuning rond plaatsing, schorsing of verwijdering van… meer

Onderwijsconsulent Thieu van Hintum

Interview van de maand: Onderwijsconsulent Thieu van Hintum

Op jonge leeftijd interveniëren, voorkomt erger Onderwijsconsulent Thieu van Hintum geeft onafhankelijk advies en ondersteuning rond plaatsing, schorsing of verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook probeert hij… meer

Flyer

6 februari minisymposium Down en passend onderwijs

Kinderen met Down gaan steeds vaker zo lang mogelijk naar een gewone basisschool. Wat zijn de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen met Down? Voor welke uitdagingen komen leerkrachten te staan? Op het minisymposium ‘kinderen met het syndroom van… meer

Arie Slob

Minister Slob bezoekt ons

Deel je ervaringen! Op 13 maart 2019 bezoekt minister Slob van OC&W de samenwerkingsverbanden PO-VO Eindhoven e.o, Helmond-Peelland en De Kempen. Om dit bezoek voor te bereiden is een online vertelpunt ingericht. Op dit vertelpunt kunnen jullie… meer

Autisme Steunpunt

De Gesprekshulp

Een hulpmiddel om met kinderen in gesprek te gaan We praten met elkaar en ouders óver kinderen, maar we mogen niet vergeten te praten mét kinderen! Wat vinden kinderen van school? Hoe voelen ze zich op school? Wat ervaren ze op school? Wat denken… meer

Autisme Steunpunt

Autisme Belevings Circuit (ABC) met ouders op 15 april 2019

Op 15 april 2019 organiseert het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ABC voor ouders. De opzet is dat een medewerker van een school komt samen met een ouder van een kind met autisme. Het doel is dat je zo in gesprek gaat met elkaar over de… meer

PO en VO

Vast en zeker naar het vo: Een moeder over de overstap van haar zoon met autisme

De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan een Raamwerk ‘Vast en zeker naar het vo’ dat kan helpen bij een succesvolle overstap van po (so en sbo) naar v(s)o. Dit Raamwerk is een tijdpad met daarin tools die naar believen gebruikt kunnen worden door… meer

Lezen

De wettelijke verplichtingen voor schoolbesturen en ouders

In de wetgeving rondom passend onderwijs wordt e.e.a. gezegd over de toelating van leerlingen. Passend Onderwijs is van start gegaan in augustus 2014. Sindsdien heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) nogal wat klachten behandeld. Dat… meer

Vergaderen

Leerlingkenmerken bij de overdracht po-vo

We krijgen nogal wat vragen over welk formulier we hanteren als het gaat om leerlingkenmerken bij de overdracht po-vo. We hanteren nog steeds het bijgevoegde formulier.  Het POSVO-overleg beraadt zich in de komende vergadering over mogelijke… meer

PO

Afscheid en welkom

Onze directiesecretaresse, Ingeborg Houthooft, gaat ons verlaten. Zij heeft elders een nieuwe uitdaging gevonden die haar nog meer op het lijf geschreven is. Heel jammer voor ons want zij deed haar werk met grote inzet. We wensen haar niettemin veel… meer

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!