Informatie voor professionals

Binnen Samenwerkingsverband Helmond Peelland PO zijn we ervan overtuigd dat passend onderwijs eerder moet beginnen. Zo krijgen we kinderen met een extra ondersteuningsvraag eerder in beeld. Pas dan kunnen we samen het verschil gaan maken. In onze dienstverlening maken we onderscheid tussen voor- en vroegschoolse professional of professional in het primair onderwijs. Maak hieronder een keuze. 

Onze Missie

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteuningsen zorgaanbod."

Uit de missie wordt onze visie afgeleid, die bestaat uit zes pijlers. Deze zes pijlers vormen de kenmerken van ons handelen en definiëren ons ideaalbeeld van hoe onderwijs(ondersteuning) er uit zou moeten zien:

 

Passend

We ondersteunen leerlingen regulier waar dat kan en specialistisch waar dat moet.

 

Thuisnabij

We schalen pas op als de gewenste ondersteuning niet meer geboden kan worden in de directe (fysieke) leefomgeving van de leerling. We streven er altijd naar om de ondersteuning naar het kind toe te brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning.

 

Integraal

We ondersteunen kinderen vanuit de gedachte ‘Eén kind, één gezin, één plan. Hiertoe maken we afspraken met gemeenten in het kader van jeugdhulpverlening.

 

Handelingsgericht

We bekijken een kind altijd in context en zoeken altijd naar mogelijkheden in plaats van problemen: wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht, in deze wijk, in deze gemeente, nodig om tot ontwikkeling te komen?

 

Preventief, licht en kort

Onderwijsondersteunings-, jeugdhulpen zorgaanbod wordt zo vroeg en licht mogelijk georganiseerd, waarmee escalatie en behoefte aan zwaardere ondersteuningsinterventies wordt voorkomen.

 

Effectief en efficiënt

Schoolbesturen organiseren, in samenwerking met het SWV, een zo effectief mogelijk aanbod op de meest efficiënte plek.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!