Definitief rapport vierjaarlijks onderzoek onderwijsinspectie van het SWV. Een positieve beoordeling.

Recent is het definitieve rapport van het vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie aan ons toegestuurd.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in november 2018.  Er is onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.

De inspectie heeft dit alles positief beoordeeld en geeft ons op een aantal onderdelen waaronder onderwijsresultaten en kwaliteitszorg de kwalificatie goed. Voor onderwijsresultaten zijn onder andere deze aspecten benoemd.

  • Thuiszitters zijn in beeld er is aanbod voor maatwerktrajecten
  • Preventief handelen wordt belangrijker
  • Ondersteuningstoewijzing netjes op orde
  • Samenwerking met ketenpartners is vanzelfsprekend
  • Bevorderen kennisdeling en inbedden van goede praktijken.

We zijn vanzelfsprekend erg blij met deze positieve beoordeling door de inspectie van ons samenwerkingsverband. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Deze zijn en worden al opgepakt. Hierbij gaat het over de wijze waarop besturen toezicht houden op het bestuur van het SWV, de positie van het OPP in relatie tot basisondersteuning en enkele technische opmerkingen bij het ondersteuningsplan.

Het rapport kunt u verder nalezen op onze website, onder 'Beleid' en is reeds verspreid onder de besturen van het SWV. Daarnaast zal het rapport besproken worden met de OPR van het SWV.

afbeelding van het inspectierapport

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!